Klätterrosor

Till skillnad från buskrosor har klätterrosorna längre och vekare grenar. Ibland kan grenarna växa sig flera meter långa beroende på vilken typ av klätterros det är och om den trivs i sin omgivning. Här finner du mer om en av de mest populära växterna i svenska trädgårdar

Klätterrosen klättrar inte, den klänger sig fast

Att klätterrosen skulle klättra, eller slingra sig, stämmer inte helt med verkligheten. I stället hakar den fast sig i omgivningen runt omkring med hjälp av sina taggar. Finns det inget bra ställe för klätterrosen att haka fast sig på breder grenarna ut sig längs med marken och bildar med tiden ogenomträngliga snår. 

Hos de äldre klätterrosarterna och hybriderna finns det många veka och bågböjda grenar som växer tätt. Mer moderna klätterrosor kännetecknas i stället av att de växer glesare, med höga och starka grenar som klarar att växa upprätt utan någon form av stöd. 

Klätterrosor som får stöd kan bli upp till 4–6 meter höga. 

Här planterar du klätterrosor med bäst resultat

Klätterrosor används med bäst resultat i pergolor, mot plank, staket, väggar, stolpar och på bågar. Några av de kraftigaste sorterna kan till och med klättra sig upp, eller haka sig fast, i träd. De äldre sorterna av klätterrosor med bågböjda grenar kan man använda som marktäckare. 

Klätterrosorna som finns är ofta inte så tåliga för tufft klimat, samtidigt som de behöver goda jordar att växa i för att kunna blomma ordentligt.