Fåglar

Trädgården är en plats som många fåglar trivs på. Med hjälp av fåglarna får du liv och rörelse i din trädgård. Här får du lära dig hur du tar hand om fåglarna i din trädgård. 

1. Locka fåglarna tidigt under säsongen

Genom att börja locka på fåglarna med mat redan tidigt under säsongen kommer fåglarna att lägga din trädgård på minnet och bestämma sig för att komma tillbaka. Fortsätt gärna att utfordra dem även under vårens början och in på försommaren.

Då har häckningsperioden börjat, vilket i sin tur betyder att det är årets fågeltätaste period eftersom fåglarna föder sina ungar under den här perioden. 

Fåglarna motar bort ohyra

Har du gjort ett bra jobb med att locka fåglarna redan under perioden för tidig vår och försommar har du förberett ett av arbetsmomenten i din trädgård inför den stundande sommaren. Fåglarna är nämligen en bra hjälp när det kommer till att mota bort ohyran som gärna tar över våra trädgårdar under denna period. 

Är till exempel bladlöss ett återkommande problem är det likt nyckelpigor även bra att locka blåmesar och talgoxar till din trädgård. 

2. Erbjud fåglarna en bred meny

Dukar du upp en bred meny för fåglarna ökar du chansen att locka flera olika fågelarter. Fåglarnas matvanor skiljer sig mellan arterna. 

Exempel på lockande fågelmat

  • Hampafrön
  • Jordnötter
  • Solrosfrön
  • Frukt 

Fågelmatningen underlättas om du har holkar, matare och fågelbord i trädgården. De är lätta att fylla på och underlättar matskötseln med ett aktivt fågelliv i trädgården. Med automater skyddas maten från större fåglar i form av kajor och skator som annars gärna mumsar i sig talgbollarna du har hängt upp. 

3. Placera maten på ett passande ställe

När du placerar fåglarnas mat i din trädgård är det bra att du placerar dem så att det passar båda parter. Du kanske vill placera maten nära huset så att du kan se fåglarna, medan fåglarna själva trivs bäst i undangömda hörn. 

Har du en stor trädgård kan det därför vara en idé att lägga maten på flera ställen i din trädgård. Fåglarna trivs i buskage och täta träd. 

Genom att sätta upp mat precis vid ett av dina fönster kan du locka fåglarna att äta riktigt nära. Alltid är det någon som vågar flyga ända fram.