Inlägget gjort

Inspiration: Japansk trädgård

Japansk trädgård

Den japanska trädgården är perfekt för dig om du vill att din trädgård ska vara din alldeles egna lugna oas. Här får du tid för avkoppling och återhämtning. Läs vidare och inspireras att ta din trädgård till nya höjder.

Vad är en japansk trädgård?

En japansk trädgård är en stil som kan liknas vid ett minitatyrlandskap. Där finns det också symboler för dalarna, bergen, floderna, haven och öarna.

Trädgårdsstilen växte fram för närmare 1 000 år sedan med inspiration från grannlandet Kina. När Japan sedan öppnade sina portar igen efter sekellånga år av isolering från omvärlden började deras trädgårdsstilar spridas ut till västvärlden.

En av de första japanska trädgårdarna skapade i Europa är ett verk signerat svensken Rudolf Abelin, som färdigställde trädgården under 1900–talets början. Trädgården finns fortfarande kvar på Norrvikens trädgårdar belägna utanför tennisstaden Båstad.

Så skapar du stilen själv

En grundläggande princip för att skapa en japansk trädgård är att hålla sig till både enkelhet och återhållsamhet. Trädgården får inte bli överbelamrad med prylar. I stället ska en stark känsla av naturens närvaro infinna sig. Ofta leder det till att stilens ramar blir snäva.

För att se till att du håller dig till de stilistiska reglerna för en traditionell japansk trädgård bör du se till att inte ta in för mycket växter, material och prydnader. Anledningen är att överdåd och oordning skapar oro och inte lugn, vilket är känslan man är ute efter.

Bortsett från att undvika överdåd är det viktigt att den japanska trädgården är insynsskyddad, innesluten och helt enkelt skyddad från världen runt omkring. Det skapar du med hjälp av plank eller staket. I en japansk trädgård används också höga träd som ska fungera som ett skydd mot himlen, som också anses vara en del av den störande omvärlden.

Viktiga komponenter i en japansk trädgård

För att trädgården verkligen ska följa den japanska stilen behöver du följa elementen som redan har nämnts ovan: dalarna, bergen, floderna, haven och öarna.

Gångar

Japanska trädgårdar som är konstruerade med gångar kallas strövträdgårdar. Gångarna är till för att vandra runt i trädgården och ska ha noga uttänkta placeringar med koppling till vackra vyer och detaljer.

Vilket material gångarna ska vara gjorda av är helt upp till dig, men vanliga materialval är grus, sten, trä, tilltrampad mark och betong.

Stenar

Stenarna är en av de viktigaste komponenterna i en japansk trädgård. I trädgårdskonsten som anses vara typisk för Japan, Kina och Korea går stenarna under ett särskilt och ganska omfattande klassificeringssystem.

Gemensamt för alla stenar som pryder japanska trädgårdar är att de strävar efter att likna naturen.

När du använder stenar som en detalj behöver du utgå ifrån deras huvudsakliga uppgift i din trädgård. Du behöver till exempel tänka på att ingenting kan växa där du väljer att placera stenen.

Vattenfall och dammar

Genom att använda dig av vatteninstallationer i form av vattenfall och dammar ser du till att din japanska trädgård efterliknar naturen ytterligare.

Torrträdgården

En torrträdgård är nästintill en motsvarighet till de vattensystem som ofta installeras i en japansk trädgård. Liknelsen vid vattensystemet beror på att torrträdgården gärna får utformas som ett riktigt vattensystem, förutom att vattnet byts ut mot grus.

Efter du har lagt gruset ovanpå en svart markduk på väl vald plats ute i trädgården skapar du ett vattenliknande mönster i gruset med hjälp av en kratta med glesa pinnar. Använd helst grus som är kantigt och krossat för att mönstret ska stanna kvar.

Lanternor

Typiskt för japanska trädgårdar är lanternor i sten. De är vackra samtidigt som de gör sig utmärkt i naturliga miljöer. Här återkommer principen om att hellre hålla tillbaka än överdåd. För många lanternor blir övermäktigt.

Du placerar lanternorna rätt genom att du sätter dem på ställen som behöver ljus när det är mörkt ute.